Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Korupcijos prevencija

Bendra informacija apie korupciją

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Jei susidūrei su korupcijos apraiškomis − pranešimai priimami:
  Živilė Rukienė, asmuo vykdantis korupcijos prevenciją ir jos kontrolę tel. (8 427) 51951

zivile.rukiene@vsbkelme.lt

„Karštąja linija“ visą parą Tel.: (8 5) 266 3333   Faks.: (8 706) 63 307, el.paštu:pranesk@stt.lt
Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) veikiančiu  pasitikėjimo telefonu   Tel. (8 800) 66 004 (nemokama linija).

Korupcijos_programa_2024-2025_m.

korupcijos_prevencijos_planas 2024-2025

Korupcijos_programa_2022-2023_m.

Korupcijos_priemonių_planas_2022-2023_m.

2019-m.-korupcijos prevencijos -ataskaita

2020-m.-korupcijos-ataskaita

2021-m.-korupcijos-ataskaita

2022-m.-korupcijos-ataskaita

2023-m.-korupcijos-ataskaita

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą