Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Sveikatą stiprinanti mokykla / Aktyvi mokykla

KELMĖS RAJONO SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS

 

Eil. nr. Ugdymo įstaigos pavadinimas Ugdymo įstaigos adresas , telefonas, el. paštas
1. „Aukuro“ pagrindinė mokykla J. Janonio g. 9, Kelmė, LT-86132

Tel.: (8 427) 60 056 el.p.:  aukuromokykla@gmail.com

2. Pakražančio gimnazija Centro g. 2, Pakražančio sen., Kelmės r.,

tel. 8 427 44 505 el.p. sekretore@pakrazantis.kelme.lm.lt

3. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija S. Dariaus ir S. Girėno g. 2 Kražiai, LT-86285, Kelmės r.

Tel.: 8(427) 60020  El.paštas: kraziai@zlgimnazija.lt

4. Lopšelis – darželis „Kūlverstukas“ A. Mackevičiaus g. 21, 86134 Kelmė

Tel. (8 427) 60265; El. p. labas@kulverstuko.lt

5. Tytuvėnų gimnazija, ikimokyklinio ugdymo skyrius S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, 86486, Kelmės r.

Tel. (8 427) 56273 El. p. tytuvenu.gimnazija@gmail.com

 

SVEIKATĄ STIPRINANTI MOKYKLA

Nacionaliniam sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui praėję metai buvo svarbūs – paminėtas veiklos 30-metis. Mokyklos nestokojo išradingumo bei renginių gausos minėdamos šį svarbų įvykį. Graži sukaktis išjudino ir kitas mokyklas, jos panoro prisijungti prie Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir vykdyti sveikatos stiprinimo programas. Tokiomis mokyklomis per praėjusius metus  tapo 58 ugdymo įstaigos.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Išugdyti sveiką, gerai fiziškai ir psichiškai išsivysčiusį žmogų yra didžiulis uždavinys. Kokia bus suaugusiųjų sveikata, didžia dalimi lemia tai, kokia yra vaikų sveikata. Ji priklauso nuo aplinkos, fizinių, cheminių, socialinių, psichologinių, biologinių ir kitų veiksnių. Mokyklos aplinkoje vaikai praleidžia didžiąją dienos dalį, todėl ugdymo įstaigai tenka dėti daug pastangų, norit išsaugoti ir stiprinti savo auklėtinių sveikatą. Šiame procese turi dalyvauti visa mokyklos bendruomenė – pedagogai, sveikatos specialistai, vaikų tėvai ir visas įstaigos kolektyvas.

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VERTYBĖS IR PRINCIPAI

Vertybės

  • Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
  • Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
  • Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
  • Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
  • Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

Principai

  • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
  • Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
  • Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
  • Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
  • Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. (4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisumas, švietimas ir sveikata“, „Odensės teiginiai“, 2013 m. spalio 7–9 d., Odensė (Danija).

KAIP TAPTI SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA?

https://www.hi.lt/#

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą