Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Ankstyvosios intervencijos programa

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms ir baigiamasis pokalbis.

Ši programa skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14 m.

Programa išskirtinė interaktyviais mokymo metodais, nemoralizuojančiu, negąsdinančiu, nesmerkiančiu požiūriu, atvira erdve kalbėtis, rasti atsakymus ir motyvuoti pokyčiams. Programa siekiama ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ir narkotikų vartojimo, sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

Veikla organizuojama vadovaujantis  LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V-39 „Dėl ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dalyvavimas Programoje konfidencialus!

Daugiau informacijos: tel. (+370 427 51591 arba el. p. zivile.rukien@vsbkelme.lt

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą