Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE

Vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigos yra prioritetinės sveikatos stiprinimo vietos, palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei plėtoti sveikatinimo veiklą, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus. Čia gali būti vienijamos pedagogų, tėvų ir mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pastangos formuojant tinkamą vaikų ir jaunuolių požiūrį į sveikatą, didinant jų sveikatos raštingumą bei įtvirtinant sveiką gyvenseną.

PRIORITETINĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITYS:

 1. 1. Sveikos mitybos ir maisto švaistymo mažinimas bei švediško stalo principo diegimo skatinimas
 2. Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtros skatinimas / priemonės “Aktyvi mokykla” įgyvendinančių mokyklų plėtros skatinimas
 3. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas mokyklose
 4. Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse
 5. Pagalbos mokinių savirūpai organizavimas ugdymo įstaigose
 6. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skatinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas

Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje – visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją.

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ  BAZINIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  PASLAUGŲ TEIKIMAS 2024 METAIS

Sveikatos stiprinimo sritis Bazinės visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugos pavadinimas Tikslinė grupė
I. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas 1. Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams. Jaunuoliai nuo  12 m. -21 m.
2. Priklausomybių konsultanto paslaugos Priklausomybę turintys asmenys ir jų šeimos nariai
3. Bazinių savižudybių prevencijos mokymai Rajono gyventojai nuo 16 m.
4. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai)
5. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas
6. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas Mokyklos darbuotojai bei bendruomenės nariai
7. Išplėstinė metimo rūkyti pagalbos (konsultavimo metimo rūkyti klausimais) teikimas Asmenys norintys mesti rūkyti
II. Sveikos gyvensenos  įgūdžių formavimas ir  užkrečiamųjų ligų profilaktika 1.  Sveikos mitybos ir maisto švaistymo mažinimas bei švediško stalo principo diegimo skatinimas Ugdymo įstaigas lankantys mokiniai
2. Traumų  ir sužalojimų prevencijos skatinimas mokyklose ir bendruomenėse Ugdymo įstaigas lankantys mokiniai, bendruomenės nariai
3. Burnos higienos  užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse Ugdymo įstaigas lankantys mokiniai
4. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir skatinimas Bendruomenės nariai
5. Gyventojų  fizinio aktyvumo skatinimas Bendruomenės nariai
7. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skatinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas Ugdymo įstaigas lankantys mokiniai, bendruomenės nariai
Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų vykdomos veiklos viešinimas Sveikos gyvensenos viešinimas
Programos Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto (toliau – ŠKLCD) rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas ir šių ligų prevencija Bendruomenės nariai nuo 40 m. iki 60 m.

KELMĖS RAJONO SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS

Eil. nr. Ugdymo įstaigos pavadinimas Ugdymo įstaigos adresas , telefonas, el. paštas
1. „Aukuro“ pagrindinė mokykla J. Janonio g. 9, Kelmė, LT-86132

Tel.: +370 60 056 el.p.:  aukuromokykla@gmail.com

2. Pakražančio gimnazija Centro g. 2, Pakražančio sen., Kelmės r.,

tel. +370 44 505 el.p. sekretore@pakrazantis.kelme.lm.lt

3. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija S. Dariaus ir S. Girėno g. 2 Kražiai, LT-86285, Kelmės r.

Tel.: +370 60020  El.paštas: kraziai@zlgimnazija.lt

4. Lopšelis – darželis „Kūlverstukas“ A. Mackevičiaus g. 21, 86134 Kelmė

Tel. +370 60265; El. p. labas@kulverstuko.lt

5. Tytuvėnų gimnazija, ikimokyklinio ugdymo skyrius S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, 86486, Kelmės r.

Tel. +370 56273 El. p. tytuvenu.gimnazija@gmail.com

SVEIKATĄ STIPRINANTI MOKYKLA

Nacionaliniam sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui praėję metai buvo svarbūs – paminėtas veiklos 30-metis. Mokyklos nestokojo išradingumo bei renginių gausos minėdamos šį svarbų įvykį. Graži sukaktis išjudino ir kitas mokyklas, jos panoro prisijungti prie Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir vykdyti sveikatos stiprinimo programas. Tokiomis mokyklomis per praėjusius metus  tapo 58 ugdymo įstaigos.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Išugdyti sveiką, gerai fiziškai ir psichiškai išsivysčiusį žmogų yra didžiulis uždavinys. Kokia bus suaugusiųjų sveikata, didžia dalimi lemia tai, kokia yra vaikų sveikata. Ji priklauso nuo aplinkos, fizinių, cheminių, socialinių, psichologinių, biologinių ir kitų veiksnių. Mokyklos aplinkoje vaikai praleidžia didžiąją dienos dalį, todėl ugdymo įstaigai tenka dėti daug pastangų, norit išsaugoti ir stiprinti savo auklėtinių sveikatą. Šiame procese turi dalyvauti visa mokyklos bendruomenė – pedagogai, sveikatos specialistai, vaikų tėvai ir visas įstaigos kolektyvas.

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VERTYBĖS IR PRINCIPAI

Vertybės

 • Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
 • Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
 • Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
 • Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
 • Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

Principai

 • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
 • Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
 • Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
 • Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
 • Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. (4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisumas, švietimas ir sveikata“, „Odensės teiginiai“, 2013 m. spalio 7–9 d., Odensė (Danija).

KAIP TAPTI SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA?

https://www.hi.lt/#

APTARNAUJAMOS KELMĖS MIESTO IR RAJONO MOKYKLOS

GIMNAZIJOS:

 1. Kelmės Jono Graičiūno gimnazija;
 2. Tytuvėnų gimnazija;
 3. Kražių gimnazija;
 4. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija;
 5. Pakražančio gimanzija;
 6. Šaukėnų Pūtvio—Putvinskio gimnazija.

PROGIMNAZIJOS:

1. Kelmės „Kražantės“  progimnazija.

PAGRINDINĖS MOKYKLOS:

 1. Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla;
 2. Elvyravos pagrindinė mokykla;

MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI:

 1. Šedbarų pradinė mokykla—daugiafunkcis centras.

LOPŠELIAI-DARŽELIAI:

 1. Kelmės lopšelis—darželis „Ąžuoliukas“;
 2. Kelmės lopšelis—darželis „Kūlverstukas“.

KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS, Kelmės PRC Tytuvėnų skyrius

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą