Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Kontaktai

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks.  +370 427 52 239
El. paštas: buhalterija@vsbkelme.lt

Direktorė
Lina Nekrašė

Tel.  +370 427 52 239
Mob. +370 690 90 770
El. paštas: lina.nekrase@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos  stiprinimą
Audronė Palubinskienė

Tel.  +370 427 51 951
El. paštas: audrone.palubinskiene@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą
(koordinuojanti visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose, veiklą)
Živilė Rukienė 

Tel.  +370 427 51 951
El. paštas: zivile.rukiene@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą psichinės sveikatos srityje (psichologė)

Kristina Šimkienė

Tel. +370 659 46357

El. paštas: kristina.simkiene@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos  specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną
Tel.  +370 427 51 951
El. paštas:

Vyr. finansininkė
Salomėja Andruškienė

Tel.  +370 427 52 239
El. paštas: buhalterija@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo įstaigose:


1. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje, Kražių Žygimanto Liauksmino gimanazijoje, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriuje — Liveta Žebrauskaitė, tel. Nr. +370 685  31951, el p. liveta.zebrauskaite@vsbkelme.lt;

2. Tytuvėnų gimnazijoje,   Kelmės PRC Tytuvėnų skyriuje, Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkciame centre  — Irmina Stonkienė, tel. Nr. +370 650 59491, el p. irmina.stonkiene@vsbkelme.lt;

3.  Užvenčio Šatrijos Raganos,   Šaukėnų Pūtvio-Putvinskio gimnazijose — Nemira Rimdeikienė, tel.Nr. +370 652 28671, el. p. nemira.rimdeikiene@vsbkelme.lt;

4. Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje, Kelmės profesinio rengimo centre, „Kražantės” progimnazijos  Liolių skyriuje — Rita Stonienė, tel. Nr. +370 652 35712, el. p. rita.stoniene@vsbkelme.lt;

5. Kelmės lopšelyje—darželyje „Ąžuoliukas“,  Elvyravos pagrindinėje mokykloje — Sigita Šimulienė, tel. Nr. +370 637 96566, el. p. sigita.simuliene@vsbkelme.lt;

6. Kelmės „Kražantės“  progimnazijoje, Pakražančio gimnazijoje  — Lina Andrijauskienė, tel. Nr. +370 699 33287, el. p. lina.andrijauskiene@vsbkelme.lt;

7. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje – Jonė Juškė, tel Nr. +370 427 52239

Asmens duomenų pareigūno funkcijas vykdo Živilė Rukienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą,

kontaktinis tel.  +370 427 51 951
El. paštas: zivile.rukiene@vsbkelme.lt

Asmens duomenų tvarkymo taisykles

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atitikties pareigūnu yra paskirta Audronė Palubinskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos  stiprinimą

tel. +370 427 51951,

El. paštas: audrone.palubinskiene@vsbkelme.lt

Atitikties pareigūnas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, vykdo prevencinę, deklaruoti privačius interesus privalančių privačių interesų deklaracijų teikimo ir jų turinio stebėseną,  vadovaudamasis  Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos direktoriaus įsakymu patvirtintu Viešųjų ir privačių interesų derinimo biure tvarkos aprašu.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą