Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. 8 (427) 52239; El.p. info@vsbkelme.lt

Kontaktai

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė
Tel./faks.  (8 427) 52 239
El. paštas: lina.balciuniene@kelme.lt

Direktorė
Lina Balčiūnienė
Tel.  (8 427) 52 239
Mob. (8 690) 90 770
El. paštas: lina.balciuniene@kelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos  stiprinimą
Audronė Palubinskienė
Tel.  (8 427) 51 951
El. paštas: audrone.palubinskiene@kelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą
(koordinuojanti visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose, veiklą)
Živilė Rukienė 

Tel.  (8 427) 51 951
El. paštas: zivile.rukiene@kelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą psichinės sveikatos srityje (psichologė)

Kristina Šimkienė

Tel. (8 659) 46357

El. paštas: psichologe.kelmesVSB@gmail.com

Visuomenės sveikatos  specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną
Tel.  (8 427) 51 951
El. paštas:

Vyr. buhalterė
Salomėja Andruškienė
Tel.  (8 427) 52 239
El. paštas: sveikatos.biuras@kelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo įstaigose:


1. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje, Kražių Žygimanto Liauksmino gimanazijoje, Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinėse mokykloje — Dalia Janušauskienė;

2. Tytuvėnų gimnazijoje,  Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriuje, Tytuvėnų jaunimo mokykloje, Kelmės PRC Tytuvėnų skyriuje — Irmina Stonkienė;

3.  Užvenčio Šatrijos Raganos  Šaukėnų Pūtvio-Putvinskio gimnazijose — Nemira Rimdeikienė

4. Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje, Kelmės profesinio rengimo centre, Liolių pagrindinėje mokykloje — Rita Stonienė;

5. Kelmės lopšelyje—darželyje „Ąžuoliukas“, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje, Elvyravos pagrindinėje mokykloje — Jadvyga Gedvilienė;
6. Kelmės „Kražantės“  progimnazijoje, Pakražančio gimnazijoje  — Lina Andrijauskienė;
7. Visuomenės sveikatos biuras – Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcis centras,   Užvenčio vaikų lopšelis—darželis.

Asmens duomenų pareigūno funkcijas vykdo Živilė Rukienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą,

tel.  (8 427) 51 951
El. paštas: zivile.rukiene@kelme.lt

Asmens duomenų tvarkymo taisykles

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atitikties pareigūnu yra paskirta Audronė Palubinskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos  stiprinimą

tel. (8 427) 51951,

El. paštas: audrone.palubinskiene@kelme.lt

Atitikties pareigūnas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, vykdo prevencinę, deklaruoti privačius interesus privalančių privačių interesų deklaracijų teikimo ir jų turinio stebėseną,  vadovaudamasis  Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos direktoriaus įsakymu patvirtintu Viešųjų ir privačių interesų derinimo biure tvarkos aprašu.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą