Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. 8 (427) 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Kontaktai

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks.  (8 427) 52 239
El. paštas: info@vsbkelme.lt

Direktorė
Lina Nekrašė

Tel.  (8 427) 52 239
Mob. (8 690) 90 770
El. paštas: lina.nekrase@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos  stiprinimą
Audronė Palubinskienė

Tel.  (8 427) 51 951
El. paštas: audrone.palubinskiene@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą
(koordinuojanti visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose, veiklą)
Živilė Rukienė 

Tel.  (8 427) 51 951
El. paštas: zivile.rukiene@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą psichinės sveikatos srityje (psichologė)

Kristina Šimkienė

Tel. (8 659) 46357

El. paštas: kristina.simkiene@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos  specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną
Tel.  (8 427) 51 951
El. paštas:

Vyr. finansininkė
Salomėja Andruškienė

Tel.  (8 427) 52 239
El. paštas: buhalterija@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo įstaigose:


1. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje, Kražių Žygimanto Liauksmino gimanazijoje, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriuje — Liveta Žebrauskaitė, tel. Nr. 8 685  31951, el p. liveta.zebrauskaite@vsbkelme.lt;

2. Tytuvėnų gimnazijoje,   Kelmės PRC Tytuvėnų skyriuje, Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkciame centre  — Irmina Stonkienė, tel. Nr. 8 650 59491, el p. irmina.stonkiene@vsbkelme.lt;

3.  Užvenčio Šatrijos Raganos,   Šaukėnų Pūtvio-Putvinskio gimnazijose — Nemira Rimdeikienė, tel.Nr. 8 652 28671, el. p. nemira.rimdeikiene@vsbkelme.lt;

4. Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje, Kelmės profesinio rengimo centre, „Kražantės” progimnazijos  Liolių skyriuje — Rita Stonienė, tel. Nr. 8 652 35712, el. p. rita.stoniene@vsbkelme.lt;

5. Kelmės lopšelyje—darželyje „Ąžuoliukas“,  Elvyravos pagrindinėje mokykloje — Sigita Šimulienė, tel. Nr. 8 637 96566, el. p. sigita.simuliene@vsbkelme.lt;

6. Kelmės „Kražantės“  progimnazijoje, Pakražančio gimnazijoje  — Lina Andrijauskienė, tel. Nr. 8 699 33287, el. p. lina.andrijauskiene@vsbkelme.lt;

7. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje – Jonė Juškė, tel Nr. 8 427 52239

Asmens duomenų pareigūno funkcijas vykdo Živilė Rukienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą,

kontaktinis tel.  (8 427) 51 951
El. paštas: zivile.rukiene@vsbkelme.lt

Asmens duomenų tvarkymo taisykles

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atitikties pareigūnu yra paskirta Audronė Palubinskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos  stiprinimą

tel. (8 427) 51951,

El. paštas: audrone.palubinskiene@vsbkelme.lt

Atitikties pareigūnas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, vykdo prevencinę, deklaruoti privačius interesus privalančių privačių interesų deklaracijų teikimo ir jų turinio stebėseną,  vadovaudamasis  Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos direktoriaus įsakymu patvirtintu Viešųjų ir privačių interesų derinimo biure tvarkos aprašu.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą