Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Mokyklų bendruomenės psichikos sveikatos stiprinimas

MOKYKLŲ BENDRUOMENĖS GEBĖJIMŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMAS

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Mokymai vykdomi iki 8–12 darbuotojų grupei.

Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį:

  • Komanda pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata, į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą. Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu. Atliekamas grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas.
  • Toliau antrojo ir kitų mokymų užsiėmimų metu komanda su grupe atlieka atvejų analizes, taiko kitus metodus ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų. Po kiekvieno mokymų užsiėmimo komanda per 5 darbo dienas parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas, ir pasidalina jomis su grupe. Pateiktas rekomendacijas grupė pritaiko praktikoje bei aptaria jų taikymo patirtį kitų užsiėmimų metu.
  • Pasibaigus mokymams, komanda artimiausius tris mėnesius palaiko ryšį su grupe abiem pusėms priimtina forma ir prireikus konsultuoja grupės narius dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir kitų kylančių klausimų. Konsultavimo dažnis, kiekis ir forma yra suderinamas su grupe, atsižvelgiant į grupės poreikius.
  • Praėjus 3 mėnesiams po mokymų pabaigos, komanda susitinka su grupe ir aptaria, kaip jai sekėsi įgyvendinti rekomendacijas, su kokiais iššūkiais buvo susidurta bei prireikus konsultuoja kitais susijusiais klausimais. Susitikimo trukmė – ne trumpesnė nei 1,5 valandos. Susitikimo metu komanda atlieka grupės narių apklausą.

Pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiai mokyklai ir grupės nariams išduoda pažymėjimus.

Veikla organizuojama vadovaujantis  LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m.  balandžio 30 d. įsakymu  Nr. V-523 „Dėl mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos:  tel. +370 52239, el . p. lina.nekrase@vsbkelme.lt

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą