Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenes sveikatos būklės, ją veikiančių, visuomenės sveikatos rizikos, veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsena, Kelmės rajono savivaldybėje, vykdoma remiantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Pateikiami rodikliai atspindi kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos (LSS) tikslai ir jų uždaviniai.

Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą apibūdinančius rodiklius bei tinkamai informuoti savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų tikslas – pateikti pagrindinius savivaldybės gyventojų sveikatą atspindinčius rodiklius, jų dinamiką ir jų pagrindu pateikti rekomendacijas bei prioritetines kryptis savivaldybės plėtros plano siekiniams, strateginio veiklos plano priemonėms.

Ataskaitos rengiamos naudojantis viešai prieinamais sveikatos statistikos duomenų šaltiniais:

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalu;

Visuomenes sveikatos stebėsenos informacine sistema sveikata.hi.lt.

Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos:

2023 m Visuomenės sveikatos stebėsenos atskaita

Vaikų sveikatos rodikliai 2022 m

2022_m._suaugusiuju_gyvensenos_tyrimas_Rodikliu ataskaita 

VS  stebėsenos ataskaita 2022 m.

VS stebėsenos ataskaita 2021 m.

VS stebėsenos ataskaita 2020 m.

VS stebesenos ataskaita 2019 m.

DĖL BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS INFORMACINĖJE SISTEMOJE

Š. m. gegužės 25 d. įsigaliojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje  (VSS IS) asmens  duomenys bus tvarkomi laikantis reglamento reikalavimų. Daugiau informacijos prisegtame dokumente.

Asmens duomenų tvarkymas VSSIS

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą