Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Visuomenės sveikatos stiprinimas

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS BENDRUOMENĖJE

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas bei kitos visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytos priemonės.

PRIORITETINĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITYS:

 1. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir skatinimas
 2. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse
 3. Gyventojų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimas
 4. Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas
 5. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skatinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas
 6. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto (toliau – ŠKLCD) rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas ir šių ligų prevencija

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ  BAZINIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  PASLAUGŲ TEIKIMAS 2023 METAIS

Sveikatos stiprinimo sritis Bazinės visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugos pavadinimas Tikslinė grupė
I. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas 1. Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams. Jaunuoliai nuo  12 m. -21 m.
2. Priklausomybių konsultanto paslaugos Priklausomybę turintys asmenys ir jų šeimos nariai
3. Bazinių savižudybių prevencijos mokymai Rajono gyventojai nuo 16 m.
4. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai)
5. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas
6. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas Mokyklos darbuotojai bei bendruomenės nariai
7. Išplėstinė metimo rūkyti pagalbos (konsultavimo metimo rūkyti klausimais) teikimas Asmenys norintys mesti rūkyti
II. Sveikos gyvensenos  įgūdžių formavimas ir  užkrečiamųjų ligų profilaktika 1.  Sveikos mitybos ir maisto švaistymo mažinimas bei švediško stalo principo diegimo skatinimas Ugdymo įstaigas lankantys mokiniai
2. Traumų  ir sužalojimų prevencijos skatinimas mokyklose ir bendruomenėse Ugdymo įstaigas lankantys mokiniai, bendruomenės nariai
3. Burnos higienos  užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse Ugdymo įstaigas lankantys mokiniai
4. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir skatinimas Bendruomenės nariai
5. Gyventojų  fizinio aktyvumo skatinimas Bendruomenės nariai
7. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skatinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas Ugdymo įstaigas lankantys mokiniai, bendruomenės nariai
Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų vykdomos veiklos viešinimas Sveikos gyvensenos viešinimas
Programos Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto (toliau – ŠKLCD) rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas ir šių ligų prevencija Bendruomenės nariai nuo 40 m. iki 60 m.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas:

 • – Organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje;
 • – Teikia visuomenės stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms;
 • – Praktikoje taiko sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti;
 • – Formuoja sveikos gyvensenos nuostatas, vykdo sveikos gyvensenos propagandą, rengia informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleidžia bendruomenėje sveikatos žinias;
 • – Įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo strategijas ir programas;
 • – Bendradarbiauja sveikatos klausimais su socialiniais partneriais;
 • – Organizuoja sveikatos mokymo ir ugdymo renginius;
 • – Teikia pasiūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą