Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Kelmės r. ugdymo įstaigos

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais,  mokyklos vaiko gerovės komisija.

Sveikatos priežiūros specialistas ugdymo įstaigoje:

  • analizuoja sergamumą ir kitus sveikatos rodiklius;
  • rengia ir dalijasi medžiaga apie sveikatos stiprinimą;
  • organizuoja įvairias veiklas, gerinančias sveikatą;
  • organizuoja lėtinių ligų profilaktiką;
  • pagalbininkas -suteikia pirmąją pagalbą ir tikrina mokinių asmens higieną;
  • rūpinasi, kad maistas mokykloje būtų sveikatai palankus;
  • konsultuoja mokyklos bendruomenę sveikatinimo klausimais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą mokyklose:

Irmina Stonkienė

Tytuvėnų gimnazija

VšĮ Kelmės PRC  Tytuvėnų skyrius

Darbo tel. Nr.  +370 650 59491

El. paštas: irmina.stonkiene@vsbkelme.lt

Nemira Rimdeikienė

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Šaukėnų V. Pūtvio – Putvinskio gimnazija

Darbo tel. Nr.  +370 652 28671

El. paštas: nemira.rimdeikiene@vsbkelme.lt

Rita Stonienė

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos Liolių pagrindinis skyrius

VšĮ Kelmės PRC

Darbo tel. Nr.  +370 652 35712

El. paštas: rita.stoniene@vsbkelme.lt

Sigita Šimulienė       

Kelmės lopšelis  – darželis ,,Ąžuoliukas“

Elvyravos pagrindinė mokykla

Darbo tel. Nr.  +370 637 96566

El. paštas: sigita.simuliene@vsbkelme.lt

Lina Andrijauskienė

Kelmės „Kražantės“ progimnazija

Pakražančio gimnazija

Darbo tel. Nr.  +370 699 33287

El. paštas: lina.andrijauskiene@vsbkelme.lt

Liveta Anglickienė

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinis skyrius

Darbo tel. Nr. +370 685 31951

El. paštas: liveta.zebrauskaite96@gmail.com

Jonė Juškė

Kelmės lopšelis – darželis „Kūlverstukas“

El. paštas: jone.joginta7@gmail.com

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą