Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. 8 (427) 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

PROJEKTO „KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYJE“ ĮGYVENDINIMAS KELMĖS RAJONE

PROJEKTO „KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYJE“ ĮGYVENDINIMAS KELMĖS RAJONE

Lietuvos gyventojų savižudybių skaičius daugiau nei dešimtmetį išlieka didžiausias Europoje. Kasmet šalyje nusižudo daugiau nei 900 gyventojų. Tai yra apytiksliai tris kartus daugiau nei per tą patį laiką žūsta eismo įvykiuose. Higienos instituto Mirties priežasčių registro duomenimis,  Kelmės rajone, per 2010-2016 m. laikotarpį dėl savižudybių mirė 113 gyventojų (2010 m. – 22; 2011 m. – 22; 2012 m. – 20; 2013 m. – 10; 2014 m. – 19; 2015 m. – 13; 2016 m. – 7).Žmonės dažniausiai žudosi dėl depresijos, alkoholizmo, asmenybės sutrikimo, sunkios sekinan­čios ligos, vienišumo, nedarbo, išgyventų netekčių, krizių. Savižudybė – sudėtinga problema, kuri neturi kokios nors vienintelės priežasties ar paaiškinimo. Dėl savižudybių įvyksta daugiausia ankstyvų mirčių, kurių įmanoma išvengti. Kiekviena savižudybė paliečia mažiausiai šešis kitus žmones (dažniausiai artimuosius), kurie dėl to patiria įvairias krizes, pablogėja jų psichinė sveikata. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vienai įvykusiai savižudybei, skaičiuojama 10 – 20 bandymų žudytis.
Kelmės rajono savivaldybės visuomenė, siekdama spręsti savižudybių problemą, per 2016 m. įgyvendino įvairias priemones: vyko mokymai atskiroms tikslinėms grupėms (apmokyta 180 asmenų), kurie susiduria su įvairius sunkumus patiriančiais žmonėmis. Tačiau įgyvendintų priemonių nepakanka, o tikslinė grupė, kuri turėtų būti supažindinta su savižudybių rizikos atpažinimu, yra žymiai didesnė, tai: policijos pareigūnai, ugniagesiai, mokytojai, šeimos gydytojai, socialiniai darbuotojai, greitosios medicinos pagalbos komanda, bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai, NVO.
Siekiant tinkamai vykdyti  savižudybės prevenciją, teikti pagalbą, trūksta mokslu pagrįstų žinių ir įgūdžių, todėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 2017 metais parengė ir pateikė Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui projektą „Kelmės rajono savivaldybės gyventojų gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“. Projektas, kurio tikslas –  sustiprinti Kelmės rajono savivaldybės gyventojų gebėjimus savižudybių prevencijos srityje, finansuotas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.             Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama išmokyti specialistus, identifikuoti žmones, turinčius minčių apie savižudybę ir užtikrinti apie savižudybę galvojančių asmenų saugumą. Tuo tikslu, bus vykdomi savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai („ASIST“). Mokymų dalyviai bus apmokyti: suprasti, kad jų įsitikinimai ir požiūris gali turėti įtakos savižudybės intervencijai;  identifikuoti žmones, turinčius minčių apie savižudybę; aiškiai ir tiesiai įvardinti, kad žmogus galvoja apie savižudybę; išklausyti žmogaus, galvojančio apie savižudybę, pasakojimą ir atpažinti, kas dar jungia žmogų su gyvenimu; taikyti saugumą užtikrinančių veiksmų eilę: saugumo įvertinimą, saugumo plano sukūrimą, jo veikimo užtikrinimą.
Taip pat bus siekiama išmokyti „Vartininkus“ (žmones kurie pirmieji susiduria su asmeniu turinčiu minčių apie savižudybę)  atpažinti savižudybės riziką ir nukreipti apie savižudybę minčių turintį žmogų specialistams. Tuo tikslu, bus vykdomi „Safe TALK” − savižudybių intervencijos mokymai „Vartininkams“. Siekiant supažindinti visuomenę apie savižudybių riziką ir pagalbos galimybes, bus parengta informacija apie savižudybių riziką ir teikiamą specialistų pagalbą Kelmės rajono savivaldybėje.
Laukiami projekto rezultatai – išaugęs mokymuose dalyvavusių specialistų gebėjimas atlikti savižudybės intervenciją: identifikuoti savižudybės pavojuje esančius žmones ir dirbti su jais, sukuriant planą, kuris užtikrintų jų sveikatos saugumą. Mokymuose dalyvavę asmenys bus pasirengę praktiškai pritaikyti TALK žingsnius (Pasakyti, Paklausti, Klausytis, Apsaugoti), ir taip atlikti savižudybės intervenciją. Iš viso mokymuose dalyvaus 655 asmenys.

Informaciją parengė Lina Balčiūnienė, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą