Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

TARPTAUTINĖ KOVOS SU TRIUKŠMU DIENA

TARPTAUTINĖ KOVOS SU TRIUKŠMU DIENA

Ši diena kasmet minima paskutinį balandžio trečiadienį. Triukšmas yra vienas labiausiai paplitusių aplinkos taršos šaltinių, galinčių paveikti žmogaus sveikatą. Nuolatinis triukšmas yra viena iš nerimo, nemigos, dirglumo, antsvorio, galvos skausmo, padidėjusio kraujospūdžio, skrandžio ligų priežasčių. Taip pat, tie, kuriuos veikia triukšmas, dažniau skundžiasi suprastėjusia atmintimi, sumažėjusiu fiziniu ir protiniu darbingumu, prasta orientacija. Nuo per didelio triukšmo žmogui didėja nervinis išsekimas, sutrinka rega ir klausa. Triukšmingoje aplinkoje žmogus negali susikaupti, greitai pavargsta. Didesnis nei 80 decibelų triukšmas (pvz., 35 decibelų garso lygis fiksuojamas vaikštant suaugusiems, 40 decibelų – bėgiojant vaikams) sukelia klausos nuovargį, o ilgą laiką būdamas tokioje triukšmingoje aplinkoje žmogus gali ir visai apkursti. Maždaug trečdalis Europos darbuotojų yra veikiami per didelio triukšmo ilgiau nei ketvirtadalį savo darbo laiko ir pusę darbe praleidžiamo laiko turi kalbėti garsiau, nei įprastai, nes per triukšmą nebūtų išgirsti.

Pagrindiniai triukšmo valdymo principai:

 • žmogaus apsauga nuo triukšmo – joks asmuo neturi būti veikiamas tokio lygio triukšmo, dėl kurio kyla pavojus jo gyvybei ir sveikatai;
 • žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimas;
 • visuomenės informavimas;
 • veiklos, kuria siekiama, kad triukšmo problema būtų visuotinai suprasta, rėmimas;
 • valstybės parama valdant triukšmą.

Pagrindinės triukšmo valdymo priemonės:

 • transporto srautų planavimas;
 • teritorijų planavimas, projektų ekspertizė ir statinių priežiūra;
 • žemėtvarka;
 • garso perdavimo mažinimas;
 • ūkinės veiklos sąlygų reglamentavimas ir triukšmo normavimas;
 • triukšmo kontrolė;
 • planuojamos ūkinės veiklos triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimas, visuomenės sveikatos saugos ekspertizė;
 • produktų atitikties vertinimas;
 • strateginis triukšmo kartografavimas ir triukšmo lygio ribojimo zonų nustatymas.

Keletas patarimų kaip sumažinti triukšmą:

 • telefono skambutį nustatykite tokiu garsumu, kuris būtų priimtinas Jums;
 • kalbėdami telefonu nesistenkite kalbėti kuo garsiau;
 • jei mėgstate garsiai klausytis muzikos, užsidarykite kambario duris;
 • pasirinkite geresnės kokybės ausinukus;
 • norėdami ką nors pasakyti namiškiams, nerėkite, o prieikite arčiau ir pasakykite;
 • naudokite triukšmą slopinančias ausines, ausų kamštukus būdami triukšmingoje aplinkoje (pjaunant žolę, atliekant statybos, remonto darbus ir kitur);
 • asmeniniais grotuvais naudokitės ne ilgiau 1 valandą per dieną;
 • pajutę klausos suprastėjimą – kreipkitės į specialistus.

Kur kreiptis dėl kaimynų keliamo triukšmo?

 • Dėl kaimynų keliamo triukšmo (garsiai klausomos muzikos, dainavimo, grojimo muzikos instrumentais, šūkavimo, bute atliekamų triukšmingų remonto darbų ir kt.), gyventojai gali kreiptis į policiją skambindami Bendruoju pagalbos tel. 112 arba pateikti skundą raštu Kelmės rajono savivaldybės administracijos Bendrajame priėmimo skyriuje. Apie triukšmingus darbus informuoti galima elektroniniu paštu info@kelme.lt

Primename, kad planuojant statybos ir remonto darbus gyvenamojoje aplinkoje, privaloma ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki šių darbų pradžios Savivaldybei pateikti informaciją apie tai, kur vyks remonto darbai, koks remontas bus atliekamas, kokie įrankiai bus naudojami, planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė bei triukšmo mažinimo priemonės. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti. Statybos darbai butuose gali vykti tik darbo dienomis, darbo valandomis bei šeštadieniais nuo 9 iki 16 val.

Nuorodą į  Triukšmo prevencijos Kelmės rajono viešosiose vietose taisykles https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6314ad02e2e11e4b487eaabe28831e8/asr  

Informaciją parengė Audronė Palubinskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos stiprinimą

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą