Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

GYVENTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS

GYVENTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS

Projekto aprašymas: 

Lietuvos higienos instituto duomenimis, Kelmės rajono savivaldybėje gyventojų mirtingumas 100.0 tūkst. gyventojų per 2012-2016 metus išaugo 6 proc. Pagrindinės Kelmės rajono gyventojų mirties priežastys: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. Kelmės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 5 proc. ir siekė 1000 gyventojų –  86 (Šiaulių apskrities – 75, Lietuvos  –  73). Kelmės rajono savivaldybėje auga nutukimu sergančiųjų skaičius: 2016 m. sirgo 227 asmenys, 2015 m. – 203, 2014 m. – 183.  Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, buvo parengtas šis projektas. 

Projekto tikslas – padidinti Kelmės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projekto uždavinys – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, siekiant sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos.

Projekto veiklos:

  1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus  žmonėms,
  2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis,
  3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis,
  4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas.

Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 3400 asmenų (projekto rezultatas), kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose.

Projekto pradžia: 2018-06-19

Projekto pabaiga: 2021-06-19

Projekto biudžetas: 208 415,89 Eur, iš kurių 177.153,50 eurų ES parama, 15.631,19 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 15.631,20 eurų Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos. 

Daugiau informacijos apie projektą: atsakingas už projektą asmuo Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė,  tel. nr. 8 (427) 52239. 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą