Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

PASAULINĖ MAISTO SAUGOS DIENA

PASAULINĖ MAISTO SAUGOS DIENA

Kiekvienais metais birželio 7 dieną minima Pasaulinė maisto saugos diena.

MAISTO SAUGA – maisto įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų maisto ir jo tvarkymo reikalavimų visuma, užtikrinanti, kad vartojant maistą įprastomis sąlygomis, įskaitant ir ilgalaikį vartojimą, nebus jokios rizikos vartotojų sveikatai ar gyvybei. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, nesaugus maistas, kuriame yra kenksmingų bakterijų, virusų, parazitų, gali sukelti daugiau kaip 200 įvairių ligų.

Maisto saugos principai:

  1. Atsargumo principas – ypatingomis aplinkybėmis, kai, įvertinus turimą informaciją, yra nustatoma kenksmingo poveikio sveikatai galimybė, tačiau nėra pakankamos mokslinės informacijos išsamiam rizikos įvertinimui atlikti, gali būti priimtos laikinosios rizikos valdymo priemonės, paremtos Atsargumo principu, užtikrinančios aukštą sveikatos apsaugos lygį.
  2. Skaidrumo principas – maisto sauga ir vartotojų interesų apsauga rūpi ir visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms, tarptautinės prekybos partneriams ir prekybos organizacijoms, tad būtina užtikrinti maisto saugos reguliavimo skaidrumąir efektyvų visuomenės informavimą.
  3. Atsekamumo principas – turi būti galimybė visuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose atsekti maisto produktą, pašarą, maistui skirtą gyvūną ir kitas medžiagas, skirtas arba reikalaujamas dėti į maistą ar pašarą. Būtinos dvi sąlygos pilnam atsekamumui: praktinis atsekamumas, kuris garantuojamas tik tinkamai ženklinat žaliavas, produktus, pusgaminius partijos numeriais ar galiojimo, pagaminimo data. Dokumentinis atsekamumas – atsekamumo duomenų registravimas dokumentuose ar duomenų bazėse.

Minint Pasaulinę maisto saugos dieną, svarbu dar kartą pabrėžti, kad pagrindinis maisto saugos siekis – iki minimumo sumažinti nesaugaus maisto riziką ir užtikrinti, kad maistas jokiomis aplinkybėmis nekenktų sveikatai.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą