Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SVEIKATOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SVEIKATOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Vaikai – itin svarbi šalies gyventojų grupė, šiuo gyvenimo laikotarpiu formuojasi požiūris į sveikatą. Gera sveikatos būklė vaikystėje užtikrina tolesnį sveiką vystymąsi. Jų sveikatos priežiūrai ir tinkamai stebėsenai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Skiriant pakankamai dėmesio vaikų sveikatai, galima laiku vykdyti sveikatos sutrikimų prevenciją, kurios dėka gerinama jų sveikata ir  gyvenimo kokybė.

Tinkama vaikų sveikatos stebėsena yra viena iš esminių geros sveikatos sistemos sudedamųjų dalių, todėl 2014−2017 m., įgyvendinus „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ projektą, buvo sukurta ir įdiegta Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (toliau − Informacinė sistema). Sukūrus Informacinę sistemą, pirmą kartą Lietuvoje pradėti kaupti nacionaliniai bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigas lankančių mokinių duomenys apie sveikatą. Ugdymo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos specialistų viena iš darbo pareigybių, analizuoti vaikų sveikatos rodiklius, pateiktus „Mokinio sveikatos pažymėjime E-027-1“ ir pateikti rezultatus ugdymo įstaigų bendruomenėms dėl mokinių dalyvavimo ugdymo procese bei koordinuoti rekomendacijų įgyvendinimą.

Daugiau informacijos: Vaikų sveikatos rodikliai 2022 m

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą